Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 351 - Προχωρημένη 
Υπολογιστική Φυσική

Description

The course in (Advanced) Computational Physics is interactive

email: zotos@physics.uoc.gr

theory: S.E. Koonin "Computational Physics"

project notes: A. Metavitsiadis

Computer room 2: Thursday+Friday, 10:00-13:00

Deadline 1st project 17.03.2019

             2nd project 31.03.2019

             3rd project 05.05.2019

             4th project 26.05.2019